top of page

Registerbeskrivning

Registerbeskrivning
10 § personuppgiftslagen (523/99)
 
Datum 2018-08-28, uppdaterad 2021-09-30
 
1. Registrator
Priima Kaluste
Tukevanmäentie 24
61270  Luopajärvi
E-post:  myynti(a)priimakaluste.fi
Telefon: +358 40 837 0892
Företags-ID: 1766090-2
 
2. Personuppgiftsansvarig
Vesa Leppämäki
myynti(a)priimakaluste.fi
+358 40 837 0892
 
3. Namnet på registret
Priima Kaluste e-handel användarregister
 
4. Syfte med behandlingen av personuppgifter (registrets syfte)
De personuppgifter som lagras i användarregistret för Priima Kaluste nätbutik används för hantering av kundrelationer, kontakthantering, marknadsföringsändamål och andra ändamål relaterade till onlinetjänster.
 
5. Registrets informationsinnehåll
Registret samlar in grundläggande uppgifter om de registrerade, såsom namn, adress, telefon och e-postadress.
 
6. Regelbundna informationskällor
Registraren registrerar de uppgifter om användaren av Priima Kaluste nätbutik som användaren själv lämnar vid användning av webbplatsen.
 
7. Regelbundna avslöjande
Inga regelbundna avslöjanden till tredje part.
 
8. Registersäkerhetsprinciper
Informationen i användarregistret för Priima Kaluste onlinebutik lagras i registrarens system, som skyddas av operativsystemets säkerhetsprogramvara. Tillgång till systemet kräver ett användarnamn och lösenord. Systemet är också skyddat av brandväggar och andra tekniska hjälpmedel. Endast vissa fördefinierade anställda hos registraren har tillgång till och har rätt att använda de uppgifter som finns i registret som lagras i systemet. Uppgifterna i registret finns i låsta och bevakade lokaler.
 
9. Rätt till förbud för den registrerade
Den registrerade ska ha rätt att förbjuda den personuppgiftsansvarige att behandla personuppgifter som rör honom eller henne för direktreklam, distansförsäljning och annan direktmarknadsföring samt marknads- och opinionsundersökningar samt person- och släktforskning. Förbudet ska göras skriftligen och riktas till den som har hand om registreringsärenden.
 
10. Rätt till insyn för den registrerade
Den registrerade har rätt att ta del av de personuppgifter som finns lagrade i registret och att få kopior av dem. Begäran om besiktning ska göras skriftligen och ställas till den som är ansvarig för registreringsärenden.
 
11. Korrigera information
Den personuppgiftsansvarige ska korrigera, radera eller komplettera personuppgifter i registret som är felaktiga, onödiga, ofullständiga eller inaktuella i syfte att behandla på eget initiativ eller på begäran av den registrerade. Den registrerade ska kontakta den personuppgiftsansvarige för att rätta uppgifterna.

bottom of page