top of page

Rekisteriseloste

Rekisteriseloste
Henkilötietolaki (523/99) 10 §
 
Laatimispäivä 28.8.2018, päivitetty 30.9.2021
 
1. Rekisterinpitäjä
Priima kaluste
Tukevanmäentie 24
61270  Luopajärvi
Sähköposti: myynti(a)priimakaluste.fi
Puhelin: +358 40 837 0892
Y-tunnus: 1766090-2
 
2. Rekisteriasioista vastaava henkilö ja/tai yhteyshenkilö
Vesa Leppämäki
myynti(a)priimakaluste.fi
+358 40 837 0892
 
3. Rekisterin nimi
Priima Kaluste verkkokaupan käyttäjärekisteri
 
4. Henkilötietojen käsittelyn tarkoitus (rekisterin käyttötarkoitus)
Priima Kaluste verkkokaupan käyttäjärekisteriin tallennettuja henkilötietoja käytetään asiakassuhteiden hoitamiseen, yhteydenottojen hoitamiseksi, markkinointitarkoituksiin sekä muihin verkkopalveluihin liittyviin tarkoituksiin.
 
5. Rekisterin tietosisältö
Rekisteriin kerätään rekisteröidyistä perustietoja, kuten nimi, osoite, puhelin ja sähköpostiosoite.
 
6. Säännönmukaiset tietolähteet
Rekisterinpitäjä rekisteröi Priima Kalusteen verkkokaupan käyttäjästä ne tiedot, jotka käyttäjä itse ilmoittaa verkkosivustoa käyttäessään.
 
7. Säännönmukaiset tietojen luovutukset
Ei säännönmukaisia tietojen luovutuksia kolmansille osapuolille.
 
8. Rekisterin suojauksen periaatteet
Priima Kaluste verkkokaupan käyttäjärekisterin tiedot on tallennettu rekisterinpitäjän järjestelmään, joka on suojattu käyttöjärjestelmän suojausohjelmiston avulla. Järjestelmään sisäänpääsy edellyttää käyttäjätunnuksen ja salasanan syöttämistä. Järjestelmä on myös suojattu palomuurein ja muiden teknisten keinojen avulla. Järjestelmään tallennettuihin rekisterin sisältämiin tietoihin pääsevät ja niitä ovat oikeutettuja käyttämään vain tietyt, ennalta määritellyt rekisterinpitäjän työntekijät. Rekisterin sisältämät tiedot sijaitsevat lukituissa ja vartioiduissa tiloissa.
 
9. Rekisteröidyn kielto-oikeus
Rekisteröidyllä on oikeus kieltää rekisterinpitäjää käsittelemästä häntä itseään koskevia tietoja suoramainontaa, etämyyntiä ja muuta suoramarkkinointia sekä markkina- ja mielipidetutkimusta samoin kuin henkilömatrikkelia ja sukututkimusta varten. Kielto tulee tehdä kirjallisesti ja osoittaa rekisteriasioista vastaavalle henkilöille.
 
10. Rekisteröidyn tarkastus-oikeus
Rekisteröidyllä on oikeus tarkastaa rekisteriin tallennetut itseään koskevat tiedot ja saada niistä kopiot. Tarkastuspyyntö tulee tehdä kirjallisesti ja osoittaa rekisteriasioista vastaavalle henkilölle.
 
11. Tiedon korjaaminen
Rekisterinpitäjä oikaisee, poistaa tai täydentää rekisterissä olevan, käsittelyn tarkoituksen kannalta virheellisen, tarpeettoman, puutteellisen tai vanhentuneen henkilötiedon oma-aloitteisesti tai rekisteröidyn vaatimuksesta. Rekisteröidyn tulee ottaa yhteyttä rekisterinpitäjän rekisteriasioista vastaavaan henkilöön tiedon korjaamiseksi.

bottom of page